1. REGISTER WET-EN REGELGEVING

Wat geldt voor mij?

Bij uw bedrijfsvoering krijgt u te maken met wet- en regelgeving voor milieu, veiligheid en arbo. Een deel van deze regels en verplichtingen geldt specifiek voor uw bedrijfstak. Weet u welke voorschriften voor uw bedrijf gelden en is uw overzicht actueel?

Wet- en regelgeving wordt voortdurend bijgesteld en aangescherpt. Het bijhouden van deze veranderingen is een ingewikkelde en tijdrovende zaak. Het doorgronden en juist interpreteren hiervan ook. Het gaat om kostbare tijd en energie die u beter kunt besteden.

Het online softwareprogramma Panoptys neemt u op dit punt veel werk uit handen en u krijgt daarbij een actueel inzicht in uw compliance niveau. Het programma levert u om te beginnen een Register Wet- en Regelgeving. Dit register is altijd up to date omdat Panoptys u direct informeert als er iets verandert in milieu-, veiligheids- en arboregelgeving of als er voor uw bedrijf nieuwe, relevante wetten of besluiten van kracht worden.

Panoptys – Turn legislation into action

2. BORGING COMPLIANCE

Overzicht en rust met HSE maatwerk

Panoptys wordt voor u op maat gebouwd, waarbij uw bedrijf ons vertrekpunt is. Eerst brengen we de activiteiten, processen, installaties, etc. in kaart. Daarna kijken we welke wet- en regelgevingen op uw bedrijf van toepassing zijn. Met behulp van Panoptys zet u de relevante HSE wet- en regelgeving om in voor uw bedrijf concrete taken met een planning en u koppelt daaraan wie daarvoor verantwoordelijk is. Hierdoor weten uw medewerkers wat zij moeten doen, zonder dat zij zich nader in de wet- en regelgeving hoeven te verdiepen.

In Panoptys krijgt u alleen die taken te zien die u moet uitvoeren om aan de eisen te voldoen. Waarbij u natuurlijk op ieder moment de eisen zelf weer zichtbaar kunt maken. Het unieke van Panoptys is dat eisen uit meerdere wetten en regelingen worden verwerkt tot één taak.

Een dashboard dat u met Panoptys naar eigen inzicht en wensen inricht, toont de status van uw taken. Dit geeft u meteen meer grip op compliance. Op ieder moment heeft u met dit overzicht inzicht in wie wánneer wélke taken nog moet uitvoeren om compliant te blijven. Dit vermindert uw workload. Onverwachte confrontaties en vragen tijdens inspecties en audits behoren tot het verleden. U weet immers waar u staat als het om de HSE compliance van uw organisatie gaat, een geruststellende gedachte.

Met Panoptys heeft u inzicht in:

  • Welke wetgeving op dit moment van toepassing is op uw bedrijf
  • Welke actie wanneer en door wie moet worden ondernomen
  • Wanneer uw bedrijf HSE compliant is

Panoptys is daarmee het middel voor uw managementsysteem in het kader van ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 55001, ISO 19600 en andere normen.

3. MILIEU- EN VEILIGHEIDSADVIES

Panoptys en partners staan met hun expertise en ervaring op gebied van HSE compliance management voor u klaar. Onze partners kunnen u helpen met o.a.:

  • De implementatie van Panoptys, zoals het opstellen van uw register wet en regelgeving, het uitwerken van taken, training en advies bij veranderingen in wet en regelgeving
  • Het uitvoeren van een compliance gap analyse en het adviseren bij geconstateerde gaps
  • Adviseren over managementsystemen: doelen, systemen, procedures, protocollen, verankering in de organisatie, bedrijfscultuur en het gedrag van de medewerkers, etc.
  • Inventariseren van resultaten van audits, ongevallen- en incidentencijfers en milieuaspecten en verbetering van het HSE systeem
  • Risico’s voor de organisatie en medewerkers identificeren, evalueren en verminderen (veilig en gezond werken)
  • Opleiding en training