Let op: dit zijn gepasseerde activiteiten waarvoor u zich niet meer kunt inschrijven

 • 28 november 2016, 08:45 – 17:20
 • Fokker Terminal
  Binckhorstlaan 249
  2516 BB Den Haag
  Nederland
 • Inschrijven


Invloed van gedrag op veilig, gezond en duurzaam werken.

Veilig en gezond werken is essentieel voor organisaties als die van u. Het is niet alleen een wettelijke verplichting en persoonlijke verantwoordelijkheid voor werkgevers, het maakt uw organisatie ook weerbaarder tegen risico’s. Daarnaast vergroot het de omzetkansen omdat steeds meer potentiële klanten veiligheidseisen stellen aan leveranciers.

Het Jaarcongres
Op 28 november organiseert Sdu, uitgever van onder andere Arbozone, Toxic en Safety magazine, het Health & Safety Jaarcongres. Tijdens deze dag staan wij stil bij alle facetten van veilig en gezond kunnen werken. De rode draad van de dag is gedrag. Het gedrag van medewerkers is namelijk van grote invloed op de veiligheid in de dagelijkse praktijk. Collega's houden zich (bewust en onbewust) niet altijd aan gemaakte afspraken en instructies die gelden binnen uw organisatie. Waarom doen collega's dit en hoe speelt u daar als verantwoordelijke op in?

U krijgt de kans feiten, cijfers en tips te verzamelen en u hoort hoe u op basis daarvan een succesvol plan van aanpak kunt maken om zo uw beleid uitvoerbaar te krijgen of te verbeteren.

Maak een keuze uit 20 workshops
Gedurende de dag maakt u een keuzen uit 20 workshops. In kleine groepen gaat u uiteen voor sessies van wel anderhalf uur! Hierdoor krijgt u alle tijd en uimte voor het vergaren van informatie en kennis die direct toepasbaar is in uw praktijk. Ze geven handvatten als checklists, tips en tools en u gaat dan ook echt aan de slag.

Wat mag u deze dag verwachten?

 • Tips & tricks voor het op de kaart zetten van uw HSE of vitaliteitsbeleid
 • Tools voor het creëren van het juiste draagvlak in uw organisatie
 • Sprekers die zorgen voor vernieuwde inzichten, zoals Jeroen Busscher en Ap Dijksterhuis
 • Een Parade van Cases vol inspiratie en praktijkvoorbeelden
 • Praktische workshops met maximaal dertig personen waarbij u in 1,5 uur echt de diepte in gaat
Tijdens deze interactieve dag, waarbij u grotendeels zelf uw programma samenstelt, overlegt u met sprekers en vakgenoten. U breidt uw netwerk uit en gaat de volgende dag met vernieuwde ideeën weer aan de slag.

 • 14 september 2016, 09:00 – 17:20
 • Royal HaskoningDHV
  Laan 1914 nr. 35
  3818 EX Amersfoort
  Nederland
 • Inschrijven


Binnen de industrie zijn de onderwerpen milieu en veiligheid continu in beweging en krijgt HSE compliance steeds meer aandacht. Normen worden aangepast, milieuwetgeving, arbeidsregels en de handhaving daarvan worden strakker. De overheid treedt strenger op en bedrijven vragen hun leveranciers steeds vaker aantoonbaar compliant te zijn. Het gemeenschappelijke doel is een veiliger en milieuvriendelijker samenleving.

Het is voor iedereen die verantwoordelijk is voor HSE compliance – zoals HSE managers, bedrijfsjuristen, toezichthouders – belangrijk om te weten welke regels nu gelden, hoe compliance bereikt kan worden, hoe daarbij ongewenste gevolgen en onnodige kosten kunnen worden vermeden en hoe openheid en transparantie, leiderschap, cultuur en gedrag en ondersteunende managementsystemen van invloed kunnen zijn op HSE compliance.

Daarom organiseren Royal HaskoningDHV, Stibbe en Panoptys op woensdag 14 september aanstaande het congres Op weg naar HSE compliance. De deelnameprijs is tot en met 10 augustus 2016 €150,- incl. BTW (vanaf 11 augustus 2016 wordt dit €199,-).

 • 10 juni 2015
 • CGE Risk Management Solutions
  Vlietweg 17V
  2266 KA Leidschendam
  Nederland


 • 4 juni 2015
 • Van der Valk hotel Dordrecht
  Laan van Europa 1600
  3317 DB Dordrecht
  Nederland
 • Tijs Koerts
  +31(0)610408142
  Email
 • Inschrijven


Door organisaties als AIChE, CCPS en CSB wordt jaarlijks een global PSM (Process Safety Management) congres georganiseerd. Daarbij wordt gezamenlijk kennis en netwerk versterkt. Hieruit ontstaat een goede process safety cultuur die als basis dient om zware ongevallen te voorkomen. Doelstelling van dit congres is om op vergelijkbare wijze, in samenwerking met de bestaande netwerken, brancheverenigingen en industrie, de actuele aspecten van Proces Safety in Nederlandstalig gebied te bespreken. De focus ligt op relevante zaken voor technical safety specialisten en managers van BRZO bedrijven.

Process Safety gaat over gevaren van processen die chemicaliën of energie bevatten. Persoonlijke veiligheidsincidenten zijn geen goede maatstaf voor deze proces risico’s. Dit was een van de belangrijkste conclusies van het Baker report (BP Texas City Refinery incident 2005). Bewust wordt hier gesproken over Process Safety, daar in Nederland procesveiligheid vaak geassocieerd wordt met ATEX en Machine Veiligheid. Dit congres gaat in op de relevante details van Loss Of Containment Preventie waaronder: Mechanical Integrity, Leren van proces incidenten, Wetgeving, en het Analyseren en Beheersen van Procesrisico’s (PHA).

 • 29 april 2015, 09:30 – 17:00
 • 7AM Veerensmederij
  Soesterweg 330
  3812 Amersfoort
  Nederland
 • Uyoyo Onemu
  +31(0)205805496
  Email
 • Inschrijven


De bijeenkomst BRZO 2015 is een onafhankelijk actualiteitenseminar opgezet als Nieuwsuur talkshow. Een grote diversiteit aan gasten staat centraal. Afwisselend nemen bestuurders, marktexperts en kopstukken uit de sector plaats aan tafel bij dagvoorzitter Maarten Bouwhuis (bekend van BNR Nieuwsradio). Discussies over de actualiteit worden in perspectief geplaatst door het geven van achtergronden en ervaringen in de praktijk. Dit resulteert in levendige gesprekken op het hoogste niveau met een kritische-, maar respectvolle blik.

Aantoonbaar compliance: (on)mogelijk?!

 • Naleving van wet- en regelgeving: van bijkomstigheid naar fulltime compliance functie in 25 jaar
 • Door de bomen het bos niet meer te zien: ISO W&R register met meer dan 100 documenten met gemiddeld 100 artikelen = meer dan 10.000 voorschriften
 • Varkenscyclus: verminderen administratieve lasten versus strenger handhaven
 • Aantoonbaar compliance management praktisch en mogelijk maken
 • 25 november 2014, 12:30 – 13:30


Op 25 november 2014 organiseren we exclusief voor bedrijven een webinar met een online demonstratie van Panoptys.

Het webinar geeft u inzicht in:

 • Hoe u naleving van wet- en regelgeving borgt met Panoptys
 • Hoe u de werkvoorraad ten behoeve van naleving met Panoptys vermindert en structureert
 • Hoe Panoptys u helpt met ISO 14001 en OHSAS 18001
 • Ontwikkelingen en Panoptys
 • 4 november 2014, 12:30 – 13:30


Op 4 november 2014 organiseren we exclusief voor bedrijven een webinar met een online demonstratie van Panoptys.

Het webinar geeft u inzicht in:

 • Hoe u naleving van wet- en regelgeving borgt met Panoptys
 • Hoe u de werkvoorraad ten behoeve van naleving met Panoptys vermindert en structureert
 • Hoe Panoptys u helpt met ISO 14001 en OHSAS 18001
 • Ontwikkelingen en Panoptys
 • 30 september 2014, 12:30 – 13:30


Op 30 september 2014 organiseren we exclusief voor bedrijven een webinar met een online demonstratie van Panoptys.

Het webinar geeft u inzicht in:

 • Hoe u naleving van wet- en regelgeving borgt met Panoptys
 • Hoe u de werkvoorraad ten behoeve van naleving met Panoptys vermindert en structureert
 • Hoe Panoptys u helpt met ISO 14001 en OHSAS 18001
 • Ontwikkelingen en Panoptys
 • 11 september 2014, 12:30 – 18:30
 • Stibbe
  Strawinskylaan 2001
  1077 ZZ Amsterdam
  Nederland
 • Stephanie Rimmelzwaan
  +31(0)205460493
  Email
 • Inschrijven


Panoptys organiseert in samenwerking met Stibbe en Royal Haskoning DHV een expert meeting 'de toekomst van compliance management bij (brzo-)bedrijven vanuit verschillende risico perspectieven'. De expert meeting wordt gehouden op 11 september 2014 van 12.30 – 17.15 uur, met aansluitend een borrel.

Compliance heeft een hoge prioriteit bij bedrijven én bij de toezichthoudende overheid. Een belangrijk onderdeel hierbij is het vormgeven van risicomanagement. Bij bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) is risicomanagement op HSEQ aspecten al ver uitgewerkt. Maar risicomanagement is volgens de nieuwe ISO 19600 een belangrijk onderdeel in compliancemanagement en moet daarom breder worden ingezet in BRZO en niet-BRZO-bedrijven.

Tijdens deze expert meeting wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van risicomanagement vanuit de volgende perspectieven:

 • Toepassing systeemgericht toezicht in de praktijk;
 • BowTie als methodiek om compliance aantoonbaar te maken;
 • Risicomanagement met een juridische blik; wanneer is er sprake van compliance;
 • Hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met risicomanagement;
 • De nieuwe compliancenorm ISO 19600 en risicomanagement;
 • Hoe compliance- en risicomanagement te implementeren.


12.30 – 13.00 Ontvangst en registratie
13.00 – 13.30 Welkom
13.30 – 14.00 Toepassing systeemgericht toezicht in de praktijk
Spreker: Paul Meerman, RUD West Brabant
14.00 – 14.30 BowTie als methodiek om compliance aantoonbaar te maken
Spreker: Arthur Groot, Royal Haskoning DHV
14.30 – 15.00 Risicomanagement met een juridische blik; wanneer is er sprake van compliance
Spreker: Anna Collignon, Stibbe
15.00 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.00 Hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met risicomanagement
Spreker: Robine Koning, Abengoa Bioenergy Netherlands
16.00 – 16.30 De nieuwe compliancenorm ISO 19600 en risicomanagement
Spreker: Arjan Donatz, Service Terminal Rotterdam
16.30 – 17.00 Hoe compliance- en risicomanagement te implementeren
Spreker: Michiel Bareman, Panoptys
17.00 – 17.15 Afsluiting
17.15 – 18.30 Borrel en mogelijkheid tot vragen stellen